среда, 25 мая 2016 г.

Stawianie plot z PCV na ogrodzenie i bramkę ogrodzeniowa nie potrzebuje zezwolenia na budowę oraz komunikowania tego faktu starostwu powiatowemu z wyjątkiem szczególnych przypadków.

Projekotwanie balaski PCV na plot i bramę ze sztachetek nie potrzebuje zezwolenia na to oraz sygnalizowania tego faktu do urzędu poza wyjątkowymi przypadkami.

Plotki plastykowe na plot i bramkę ogrodzeniowa nie przekraczające wysokości 2,2 m budowane pomiędzy dwoma przylegającymi działkami nie wymagają żadnych formalności urzędowych. Dotyczy to tez ogrodzeń chwilowych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia potrzebuje:
  1. stawiamy ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych a także pozostałych miejsc publicznych (nie tyczy się to ogrodzeń przy drogach prywatnych oraz wew. nie będących drogami publicznymi)
  2. budowa ogrodzenia przekraczającego 2,2 m wysokości bez względu na położenie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia wznoszenia ogrodzenia PVC na ogrodzenie i furtkę ogrodzeniowa dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym albo urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamysłu stawiania ogrodzenia powinno określać rodzaj ogrodzenia, metodę dokonania jego instalacji i proponowany termin startu budowy.
  5. Oprócz zgłoszenia trzeba dodać deklaracje o prawie do dysponowania nieruchomością w celach budowlanych oraz jeżeli jest to potrzebne przez starostwo rysunek ogrodzenia.

Niekiedy do stawiania plot plastikowe na plot i furtkę ze sztachet wymagane są pomocne uzgodnienia tj. np. aprobata administratora drogi na miejsce wjazdu.

Stawianie płotu można rozpocząć po 30 dniach od zgłoszenia zamiaru jego konstrukcji, o ile urząd nie wniesie wcześniej sprzeciwu. Sprzeciw może powstać w sytuacji, kiedy projektowane ogrodzenie plastykowe na plot i furtę ze sztachet jest nieprawidłowe z określeniami tutejszego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasie drogowym planowanej drogi. W sytuacji kiedy przewidywane plot PVC na ogrodzenie i bramkę ogrodzeniowaprzypuszczalnie może grozić bezpieczeństwu ludzi czy tez mienia, np. przez ograniczanie widoczności, konstrukcja takiego ogrodzenia może potrzebować otrzymania pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamysłu konstrukcji ogrodzenia jest ważne przez 2 lata. Wstrzymanie zainicjowania prac przez ów czas skutkuje unieważnieniem zgłoszenia a także w przypadku chęci zbudowania ogrodzenia konieczne staje się ponowne zgłoszenie tego faktu.

Комментариев нет:

Отправить комментарий